For all questions and updates check the translation section of the forum or the chat room or the documentation.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic 100.0% 100.0% 0.0% 1.2% 8.2% 16.9% Translate
Bengali (India) 1.6% 1.3% 0.4% 0.0% 0.0% 13.3% Translate
Catalan 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% Translate
Chinese (Simplified) 51.0% 40.5% 0.4% 0.0% 2.4% 13.3% Translate
Chinese (Traditional) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% Translate
Czech 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% Translate
Danish 8.6% 5.6% 0.4% 0.4% 2.7% 13.3% Translate
Dutch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.6% 14.1% Translate
Finnish 78.4% 71.0% 7.1% 0.0% 7.8% 14.1% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.7% Translate
Ganda 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 13.3% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.1% 13.3% Translate
Greek 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% Translate
Hebrew 36.9% 27.9% 2.0% 0.0% 2.0% 13.3% Translate
Hindi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 10.2% 13.3% Translate
Icelandic 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.6% 13.7% Translate
Indonesian 27.1% 14.7% 6.3% 0.0% 5.9% 13.3% Translate
Italian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% Translate
Japanese 33.3% 11.4% 2.0% 0.4% 2.4% 13.3% Translate
Kurdish Sorani 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% Translate
Lithuanian 0.8% 0.1% 88.2% 84.3% 4.3% 13.3% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.2% 16.1% Translate
Persian 66.3% 41.3% 1.2% 0.8% 0.0% 13.3% Translate
Polish 71.4% 67.0% 8.6% 1.6% 2.4% 13.3% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 13.7% 20.8% Translate
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% Translate
Romanian 97.3% 96.4% 0.8% 0.0% 0.8% 13.7% Translate
Russian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.8% 13.3% Translate
Slovak 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.4% 13.3% Translate
Spanish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.8% 14.5% Translate
Swedish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.7% Translate
Tagalog 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 13.3% Translate
Tamil 100.0% 100.0% 0.0% 0.8% 0.0% 13.3% Translate
Turkish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.4% 13.3% Translate
Vietnamese 71.0% 51.1% 4.7% 0.0% 0.0% 13.3% Translate
Yoruba 13.3% 9.9% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% Translate
Project website https://securedrop.org
Instructions for translators https://docs.securedrop.org/en/latest/development/l10n.html
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license AGPL
Repository https://github.com/freedomofpress/securedrop-i18n
Repository branch i18n 722e117c9, 5 hours ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.securedrop.org/git/securedrop/securedrop/
Filemasksecuredrop/translations/*/LC_MESSAGES/messages.po
Number of strings 9180
Number of words 79848
Number of languages 36
Number of source strings 255
Number of source words 2218
When User Action Detail Object
3 hours ago none Pushed changes SecureDrop/SecureDrop
3 hours ago none Committed changes SecureDrop/SecureDrop - Yoruba
4 hours ago OmoYooba New translation SecureDrop/SecureDrop - Yoruba
Jọ̀wọ́ wararo fún odù tuntun láti ìfẹ̀rílàdí ọlọ́nà-méjì rẹ tàbí irinṣẹ́ kí o tó gbìyànjúu rẹ̀ lẹ́rìnkan sí i.
5 hours ago OmoYooba New translation SecureDrop/SecureDrop - Yoruba
Jọ̀wọ́ dúró fún ó kéré jù {ìṣẹ́jú àáyá} ìṣẹ́jú àáyá kí o tó tún fàṣẹwọlé lẹ́ẹ̀kan sí i.
5 hours ago OmoYooba New translation SecureDrop/SecureDrop - Yoruba
Ìfàṣẹwọlé kọ̀ jálẹ̀.
5 hours ago OmoYooba New translation SecureDrop/SecureDrop - Yoruba
Àfikún sí ìṣàmúlò.
5 hours ago OmoYooba New translation SecureDrop/SecureDrop - Yoruba
Kò sí ìfàkalẹ̀ àìkà fún orísun yìí.
5 hours ago OmoYooba New translation SecureDrop/SecureDrop - Yoruba
Orúkọ orísun náà '{ògidì_orúkọ}' ti di àtúnsọ sí '{orúkọ_tuntun}'
5 hours ago OmoYooba New translation SecureDrop/SecureDrop - Yoruba
Àkójọ kankan kò jẹ́ yíyàn fún ìparẹ́.
5 hours ago OmoYooba New translation SecureDrop/SecureDrop - Yoruba
Àkójọ kankan ó jẹ́ yíyàn fún àgbàsílẹ̀-sórí-ẹ̀rọ.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year