For all questions and updates check the translation section of the forum or the chat room or the documentation.

Translation status

Strings255
100.0% Translate
Words2218
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
desktop 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Project Information

Project website https://securedrop.org
Instructions for translators https://docs.securedrop.org/en/latest/development/l10n.html
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license AGPL
Repository https://github.com/freedomofpress/securedrop-i18n
Repository branch i18n 9212f9599, 4 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.securedrop.org/git/securedrop/securedrop/
Filemasksecuredrop/translations/*/LC_MESSAGES/messages.po
Translation file securedrop/translations/sv/LC_MESSAGES/messages.po
When User Action Detail Object
2 months ago emkll Translation approved SecureDrop/SecureDrop - Swedish
Har du redan ett kodnamn? Kontrollera om du fått svar eller lämna in något nytt.
2 months ago emkll Translation approved SecureDrop/SecureDrop - Swedish
Återkommande besök
2 months ago emkll Translation approved SecureDrop/SecureDrop - Swedish
BÖRJA HÄR
2 months ago emkll Translation approved SecureDrop/SecureDrop - Swedish
Är det här första gången du skickar in information till vår SecureDrop? Börja här.
2 months ago emkll Translation approved SecureDrop/SecureDrop - Swedish
Första inlämning
2 months ago emkll Translation approved SecureDrop/SecureDrop - Swedish
SecureDrop är ett projekt från Freedom of the Press Foundation.
2 months ago emkll Translation approved SecureDrop/SecureDrop - Swedish
Observera: Delning av känsliga dokument kan utsätta dig för risk, även om du använder Tor och SecureDrop.
2 months ago emkll Translation approved SecureDrop/SecureDrop - Swedish
Återställ tvåfaktorsautentisering för mobilappar, som t.ex FreeOTP
2 months ago emkll Translation approved SecureDrop/SecureDrop - Swedish
Du har blivit utloggad på grund av lösenordsbyte
2 months ago emkll New contributor SecureDrop/SecureDrop - Swedish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 255 2218
Translated 100.0% 255 2218
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 16, 2019, 2:32 p.m.
Last author mickael e.

Activity in last 30 days

Activity in last year