For all questions and updates check the translation section of the forum or the chat room or the documentation.

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
desktop This component is linked to the SecureDrop/SecureDrop repository. Translate
SecureDrop Fix this component to clear its alerts. 6 4 Translate
Project website https://securedrop.org
Instructions for translators

https://docs.securedrop.org/en/latest/development/l10n.html

Translation license proprietary SecureDrop desktop
Number of strings 268
Number of words 2,329
Number of characters 15,241
Number of languages 1
Number of source strings 268
Number of source words 2,329
Number of source characters 15,241
eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was an error, and the new password might not have been saved correctly. To prevent you from getting locked out of your account, you should reset your password again.
Det uppstod ett fel, och det är möjligt att det nya lösenordet inte sparades korrekt. För att undvika att du blir utlåst från ditt konto, bör du återställa ditt lösenord en gång till.
2 days ago
eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

This username is invalid because it is reserved for internal use by the software.
Detta användarnamn är ogiltigt, pga. att det är reserverat av programvaran för internt bruk.
2 days ago
eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

Must be at least {min_chars} characters long.
Måste innehålla minst {min_chars} tecken.
2 days ago
eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

Username "{user}" already taken.
Användarnamnet "{user}" Är upptaget.
2 days ago
eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was an error with the autogenerated password. User not created. Please try again.
Det uppstod ett fel med det autogenererade lösenordet. Inget användarkonto skapades. Vänligen försök igen.
2 days ago
eckeman

Suggestion added

SecureDrop / SecureDropSwedish

There was a problem verifying the two-factor code. Please try again.
Det uppstod ett fel vid bekräftelse av tvåfaktorsautentisering. Vänligen försök igen.
2 days ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
<code>gpg --recipient '{submission_key_fpr}' --encrypt /path/to/submission</code>
2 weeks ago
None

Committed changes

SecureDrop / SecureDropSwedish

Committed changes 2 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

Encrypt your submission. Open the terminal and enter this gpg command:
Kryptera din inlämning. Öppna terminalen och skriv in följande gpg kommando:
2 weeks ago
jonas.waga

Translation approved

SecureDrop / SecureDropSwedish

<a href="{url}">Download</a> the public key. It will be saved to a file called:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
<a href="{url}">Ladda ned</a> den publika nyckeln. Den kommer att sparas somi en fil som heter:
<p><code>{submission_key_fpr_filename}</code></p>
2 weeks ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year